Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Veľkoobchod Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod s kovmi a železom Leasing spojený s financovaním Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková ...

Skladovanie Zámočníctvo Výroba nápojov Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb v rybárstve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Výroba strojov Ostrenie nástrojov Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Odlievanie ľahkých kovov Odlievanie železa a ocele Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj výpočtovej techniky Prekladateľské a tlmočnícke služby Ostrenie a brúsenie jednoduchých nástrojov Reklamná, inzertná a ...

Nakladania s odpadmi Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba a obchod v zlievaní a obrábaní železných a neželezných kovov, kompletov pre aluminotermické zváranie

Galvanizácia kovov Reklamné činnosti Brúsenie a leštenie Faktoring a forfaiting Zušľachťovanie kovov Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Kovoobrábanie a kovovýroba Prípravné práce pre stavbu Tlmočenie a prekladateľstvo Automatizované spracovanie dát Sekretárske a kopírovacie práce Sprostredkovanie obchodu a ...

Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a obrábacích strojov Prípravné práce pre stavbu, demolácia, zemné a výkopové práce Kovoobrábanie Zámočníctvo Výskum a vývoj Výroba nástrojov Tvarovanie za studena Odlievanie ľahkých kovov Výroba ventilov a armatúr Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výčap Oprava odevov Baliace činnosti Výroba cestovín Výroba saponátov Výroba bižutérie Výroba čaju a ...

Kachliarstvo Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Veľkoobchod /okrem koncesných živností/ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom bytových a ...

Odlievanie ľahkých kovov Výroba nábytku neremeselná Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Odlievanie ocele a železa Odlievanie ľahkých kovov Podnikateľské poradenstvo Spracovanie a povrchová úprava kovov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti ...

Čalúnnictvo Výroba nábytku Omietkárske práce Zámočníctvo - výroba Odlievanie ľahkých kovov Spracovanie a povrchová úprava kovov Tvarovanie a spracovanie plochého skla Odlievanie ostatných neželezných kovov Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Zámočníctvo - služby stavebného ...

Odlievanie ocele Odlievanie železa Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Zušľachťovanie kovov Výroba kovového tovaru Výroba drevených obalov Odlievanie ľahkých kovov Kovoobrábanie a kovovýroba Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Odlievanie ...

Záložne Kováčstvo Rezbárstvo Smaltovanie Kovorytectvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Galvanizácia kovov Zásielkový predaj Fotografické služby Organizovanie výstav Počítačové služby Vydavateľská činnosť Zlievanie drahých kovov Zhotovovanie www stránok Brúsenie a leštenie kovov Obchod so starožitnosťami Zlatníctvo a ...