Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Nakladania s odpadmi Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba a obchod v zlievaní a obrábaní železných a neželezných kovov, kompletov pre aluminotermické zváranie

Galvanizácia kovov Reklamné činnosti Brúsenie a leštenie Faktoring a forfaiting Zušľachťovanie kovov Výroba drevených obalov Podnikateľské poradenstvo Kovoobrábanie a kovovýroba Prípravné práce pre stavbu Tlmočenie a prekladateľstvo Automatizované spracovanie dát Sekretárske a kopírovacie práce Sprostredkovanie obchodu a ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom motorových vozidiel Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Veľkoobchod /okrem koncesných živností/ Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom bytových a ...

Odlievanie ľahkých kovov Výroba nábytku neremeselná Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba výrobkov z dreva neremeselná Výroba kovového tovaru - formy,modely Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

Odlievanie ocele Odlievanie železa Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Zušľachťovanie kovov Výroba kovového tovaru Výroba drevených obalov Odlievanie ľahkých kovov Kovoobrábanie a kovovýroba Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Odlievanie ...