Kámen je moderním okrasným doplňkem, ale i oblíbeným stavebním materiálem. Mezi ozdobné kamenivo lze řadit mramor, vápenec, žulu, kvarcit, břidlici a mnoho dalších. Nejpoužívanějšími stavebními materiály z kamene je naopak štěrk, kamenná drť a písek.

Výroba výrobkov z plastov. Výroba píliarská a impregnácia dreva. VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU pozemné stavby Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Inžinierska činnosť: -obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve -vykonávanie prác a výkonov pre investorov ...

Vedenie účtovníctva Vykonávanie trhacích prác Automatizované spracovanie dát Geodetické a kartografické práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Konzultačná , poradenská, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ ...

Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Nákup a predaj cementu a kameňa Výroba a predaj betónovej zmesi Prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce Nákup a predaj tovaru v rozsahuv voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu