Kámen je moderním okrasným doplňkem, ale i oblíbeným stavebním materiálem. Mezi ozdobné kamenivo lze řadit mramor, vápenec, žulu, kvarcit, břidlici a mnoho dalších. Nejpoužívanějšími stavebními materiály z kamene je naopak štěrk, kamenná drť a písek.

Terénne úpravy Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Výroba transportného betónu Vykonávanie ohňostrojových prác Iná vedľajšia činnosť v doprave Činnosť vykonávaná banským spôsobom Prenájom stavebných strojov a zariadení Iná vedľajšia činnosť v pozemnej ...

Geodetické a kartografické činnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Práce s mechanizmami Zemné a búracie práce Výroba betónových zmesí Vykonávanie trhacích prác Prípravné práce pre stavbu výroba zámkových dlážieb Sprostredkovateľská činnosť Výroba sadrokartonových obkladov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba suchých omietkových zmesí Výroba azbestocementových výrobkov Výroba poľnohospodárskych ...

Opravy pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Vykonávanie trhacích prác Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Vykonávanie trhacích prác Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Zámočníctvo. Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Rozmnožovanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Požičiavanie a ...