Moderní high-tech i tradiční keramické materiály jsou základem jak pro těsnicí kroužky, kluzná ložiska, slévárenské vtokové soustavy, tak pro elektroinstalační prvky či keramická žáruvzdorná jádra. Precizní výroba je u českých výrobců bezpochyby zaručená.

Zásielkový predaj Fotografické činnosti Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Lízing spojený s financovaním Prenájom dopravných prostriedkov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu Výroba ...

Kováčske práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž keramických kachiel Výroba ostatných keramických výrobkov Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru - ...

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Činnosť účtovného poradcu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obchodné a podnikateľské poradenstvo Samostatné konštruktérstvo v strojárstve Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Projektovanie zariadení meracej a regulačnej techniky Montáž a opravy ...

Maloobchod - konfekčný tovar, obuv Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s horeuvedeným tovarom Demolácia, zemné a výkopové práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek Výroba píliarska a impregnácia dreva Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba úžitkového a ozdbobného porcelánu Výroba, ...

Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výskum a vývoj v rámci predmetu podnikania Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania Výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom vyššie ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba žonglérskych pomôcok Reklamná a propagačná činnosť Výroba keramických obkladov a dlaždíc Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej ...

Kováčstvo Skladovanie Balenie čaju Výroba kávy Zemné práce Čalúnnictvo Výroba tehál Úprava zelene Búracie práce Oprava bicyklov Výroba sviečok Preklad nákladov Tkanie textílií Výkopové práce Výroba cestovín Odťahová služba Ubytovacie služby Upratovacie práce Lešenárske práce Zváračské práce Spracovanie zemiakov Výroba ...

Faktoring Forfaiting Kováčstvo Porez dreva Stolárstvo Výroba nití Čalúnnictvo Výroba tapiet Úprava zelene Oprava bicyklov Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Odťahová služba Premietanie filmov Prenájom tržnice Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Tetovanie a pirsing Zváračské ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Murárstvo Tesárstvo Kovoobrábanie Elektroinštalácie Stavebné inštalácie Vzdelávacia činnosť Prenájom nehnuteľností Prenájom nehnuteľností . Prenájom hnuteľných vecí Výkon činnosti stavbyvedúceho Stavebné zámočníctvo a stolárstvo Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Výroba žiaruvzdorných keramických tovarov Výroba žiaruvzdorných ...

Autoopravárenské a údržbárske práce. Výroba a predaj žiaruvzdorných výrobkov. Drvenie, triedenie a mletie žiaruvzdorných produktov. Prenájom strojov a prístrojov, základných prostriedkov Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu. Uprava, obohacovanie a predaj magnezitovej suroviny a odpadov. Výroba a predaj náhradných dielov a ...

Murárstvo Hydroizolácie Zámočníctvo Nástrojárstvo Tesárske práce Čistiace práce Stolárske práce Výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov Poradenská, konzultačná a ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Dopravy sanitárne účely Obchodná činnosť: veľkoobchod a Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba keramických výrobkov pre technické a Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok, ...

Výroba žiaruvzdorných materiálov Výroba zariadenia na vzorkovanie tekutých kovov Hutnícke spracovanie surového železa a ocele odsírovaním Výroba komponentov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele Výroba odsírovacích zmesí Výroba produktov aplikovateľných v procese odsírovania Nákup a predaj surovín a materiálov pre hutnícke ...

Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa a predaj tovaru a služieb za účelom ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Kachliarstvo Omietkárske práce Obkladačské práce Mechanická montáž krbov Reklamná a propagačná činnosť Manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Murárstvo Kachliarstvo búracie práce Maliarske práce Vodoinštalatérstvo Stolárske práce a výrobky nákup a predaj textílií nákup a predaj odevov nákup a predaj domácich potrieb nákup a predaj elektroniky, dreva a drevených výrobkov nákup a predaj kozmetiky, obuvy a koženého tovaru nákup a predaj železiarskeho a skleneného tovaru nákup a ...

Kachliarstvo Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Faktoring a forfaiting Vykonávanie trhacích prác Montáž strojných zariadení Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba oceľových konštrukcií Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení a seminárov Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba minerálnych výrobkov nekovových Výroba nekovových minerálnych ...

Leasingová činnosť Prenájom nehnuteľností Veľkoobchod s uvedeným tovarom Sprostredkovanie v oblasti obchodu Veľkoobchod so žiaruvzdornými materiálmi a keramickými surovinami,hutníckymi a strojárenskými výrobkami,nerastnými surovinami,palivami,chemikáliami /mimo jedov a žieravín/, drevom,spotrebnou keramikou,stavebnými materiálmi,auto- ...

Zváračské práce Zámočnícke práce Inžinierska činnosť Obsluha a prevádzka kotolní Prípravné práce pre stavbu Upratovacie a čistiace práce Oprávnený energetický poradca Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb Vodoinštalatérske a kúrenárske práce Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Výroba ...

Búracie práce Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Výroba výrobkov z betónu Prípravné práce pre stavbu Jednoduchá drevárska výroba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba cementu, vápna a sádry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Organizovanie školení, seminárov a výstav Prenájom ...

Porez dreva Kovoobrábanie Zámočníctvo FINANČNÝ LEASING Tepelné izolácie Veľkoobchod s palivami Veľkoobchod s textilom Veľkoobchod s potravinami SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ Veľkoobchod s odevami a obuvou Iný veľkoobchod - náhradné diely Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu ...