Moderní high-tech i tradiční keramické materiály jsou základem jak pro těsnicí kroužky, kluzná ložiska, slévárenské vtokové soustavy, tak pro elektroinstalační prvky či keramická žáruvzdorná jádra. Precizní výroba je u českých výrobců bezpochyby zaručená.

Maloobchod - konfekčný tovar, obuv Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s horeuvedeným tovarom Demolácia, zemné a výkopové práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek Výroba píliarska a impregnácia dreva Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba úžitkového a ozdbobného porcelánu Výroba, ...

Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výskum a vývoj v rámci predmetu podnikania Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania Výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky Výroba keramických výrobkov pre technické účely Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom vyššie ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Murárstvo Hydroizolácie Zámočníctvo Nástrojárstvo Tesárske práce Čistiace práce Stolárske práce Výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov Poradenská, konzultačná a ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Dopravy sanitárne účely Obchodná činnosť: veľkoobchod a Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba keramických výrobkov pre technické a Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok, ...

Výroba žiaruvzdorných materiálov Výroba zariadenia na vzorkovanie tekutých kovov Hutnícke spracovanie surového železa a ocele odsírovaním Výroba komponentov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele Výroba odsírovacích zmesí Výroba produktov aplikovateľných v procese odsírovania Nákup a predaj surovín a materiálov pre hutnícke ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Murárstvo Kachliarstvo búracie práce Maliarske práce Vodoinštalatérstvo Stolárske práce a výrobky nákup a predaj textílií nákup a predaj odevov nákup a predaj domácich potrieb nákup a predaj elektroniky, dreva a drevených výrobkov nákup a predaj kozmetiky, obuvy a koženého tovaru nákup a predaj železiarskeho a skleneného tovaru nákup a ...

Faktoring a forfaiting Vykonávanie trhacích prác Montáž strojných zariadení Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Výroba oceľových konštrukcií Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení a seminárov Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba minerálnych výrobkov nekovových Výroba nekovových minerálnych ...

Leasingová činnosť Prenájom nehnuteľností Veľkoobchod s uvedeným tovarom Sprostredkovanie v oblasti obchodu Veľkoobchod so žiaruvzdornými materiálmi a keramickými surovinami,hutníckymi a strojárenskými výrobkami,nerastnými surovinami,palivami,chemikáliami /mimo jedov a žieravín/, drevom,spotrebnou keramikou,stavebnými materiálmi,auto- ...

Preklady a tlmočenie Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Výroba : keramické a porcelánové výrobky pre domácnosť, keramické výrobky pre ...

Kováčstvo drevovýroba Balenie čaju Výroba kávy Výroba tehál Oprava bicyklov Údržba zelene Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Finančný leasing Upratovacie práce Výroba suvenírov Aranžérske práce Lešenárske práce Zváračské práce Čalunnícke práce Spracovanie zemiakov Výroba košikárska Fotografické služby Kopírovanie ...

Nákup, predaj a spostredkovanie tovaru v sortimente obchodu živých zvierat okrem chránených, dreva a výrobkov z dreva, živočíšnych výrobkov, rastlín okrem chránených a rastlinných výrobkov vrátane zeleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, ...

Kováčstvo Balenie čaju Výroba kávy Výroba tehál Oprava bicyklov Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Odťahová služba Upratovacie práce Výroba suvenírov Aranžérske práce Lešenárske práce Zváračské práce Spracovanie zemiakov Výroba košikárska Čalúnnícke práce Fotografické služby Kopírovanie tlačív Záznamy ...

Finančný leasing Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba stavebných prvkov z betónu Organizovanie školení, kurzov a ...