Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Činnost: - nákladní autodoprava - zemní a výkopové práce - třídění ornice, prodej zeminy Prodej: - písek

Pískovna, těžba, prodej: - písek. Služby: - recyklace, uložení odpadu (zemina, kamení, vytěžená hlušina, cihla...)

Práce, služby: - demoliční, demolice - zemní - nákladní autodoprava - uložení a recyklace suti, zeminy, betonu. Prodej: - písek, štěrk, kamenivo.

Prodej: - stavební chemie a materiály - plotové a skladovací systémy - kamenivo - štěrk - písek.

Prodej, doprava: - písek, štěrk - kačírek - mulčovací kůra - recyklát. Práce: - zemní - terénní úpravy - výkopy základů.

Stavební firma: - výstavba komunikací, parkovišť - výstavba rodinných domů - strojní omítky - zemní práce - demolice. Prodej: - písek - drcené kamenivo - oblázky.

Prodej: - písek - štěrk - mulčovací kůra - rašelina

Stavebniny. Velkoobchod,maloobchod,prodej: -stavební materiály: -střešní krytiny -izolační materiály -obklady,dlažby -zdící materiály,cihly -cement -vápno -maltové směsi -omítkové směsi.

Import, dovoz, velkoobchod, maloobchod a prodej: -dlažba, dlažby -obklad, obklady -obkladové pásy -valouny -dekorační kameny, kámen -pytlované kameny -drťe, štěrky -šlapáky -kámen na zdění -solitéry -zahradní architektura -spárovací hmota -mulčovací kůra, zahradní substráty.

Těžba, úprava, doprava, prodej: - štěrkopísek - kamenivo - 0-2, 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32.

Lom, kamenolom Soutěsky: - kámen - drcené kamenivo - čedič

Autodoprava - Doprava sypkých materiálů se sklopnými vozy - Přeprava obalových směsí Zemní a výkopové práce Zimní údržba včetně posypu soli Kontejnerová doprava Prodej štěrku a písků Pneuservis S naší autodopravou přepravujeme sypké materiály po celém Královehradeckém i Pardubickém kraji Zimní údržbu provádíme v Hradci Králové ...

Pískovna Petrovice - Vladislav Durczok provádí těžbu písku, štěrku a jílu. Mezi naše další činnosti patří zemní a demoliční práce, nákladní autodoprava i možnost uložení takzvaného ostatního odpadu ve vytěžených prostorech pískovny. Pískovna, těžba, prodej: - písek, písku - štěrk - jíl. Další činnost: - nákladní autodoprava ...

Stavebniny, prodej: - stavební materiál - zdící materiál - obklady, dlažby - písek, štěrk.

Služby: - nákladní autodoprava. - přeprava sypkých materiálů Doprava, dovoz, prodej: - písek, okrasné kameny, zemina.

Výroba, prodej: - vojtěškové úsušky. Maloobchod prodej: - pevná paliva - písek - štěrk - dekorační kameny. Výkup: - kovový odpad.

Provádíme zemní a výkopové práce, demolice, vyklizení budov a objektů.odvoz odpadu a sutě.Pronájem kontejneru od 3m3 do 14m3.Teréní úpravy, výkopy základů, plotů.Prodej a dovoz štěrku, písku, katrované zeminy a kačírku.Převoz stavebních strojů do 7, 5t.

Nákladní autodoprava - vnitrostátní - mezinárodní - do 50tdoprava - písek - drtě - kámen - štěrk - štěrkodrtě - žulové kostky - kačírky Prodej - písek - drtě - kámen - štěrk - štěrkodrtě - žulové kostky - ...

Prodej: - stavebniny, stavební materiál, řezivo, železo, písek, štěrk, řemeslnické potřeby, nářadí, barvy, spojovací materiál, elektromateriál, žebříky, brikety. Půjčovna nářadí, lešení. Přistavení kontejnerů na odvoz odpadu. Doprava.

Bývalý RABAT ČR, a.s. Velkoobchod: - stavebniny.