Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Prodej: -obkladové palubky -podlahové palubky -lišty -garnyže -podkladní latě -střešní latě -hoblované desky a latě -laminátové desky -OSB desky -zábradlí, plotovky a obklady -řezivo -plastové palubky -stavební hmoty -různé.

AZEPRA - zemní a demoliční práce, recyklace stavebních sutí, prodej písků, štěrků, recyklátů a štěpků.Drcení a štěpkování dřevní hmoty, pronájem kontejnerů Avie.Zemědělská výroba.

Nakládání s odpady. Recyklace stavebních odpadů: - asfalt - beton - cihly - zemina, kameny Demoliční práce, demolice. Prodej: - betonová a asfaltová drť - tříděné neprané štěrky - recyklované zásypové písky (písek).

Půjčovna stavební mechanizace, půjčovna nářadí, pronájem strojů, zemní práce, výkopové práce, prodej štěrků, prodej písků, autodoprava.

Oblast Západ působí na 3 pískovnách a 8 kamenolomech převážně na území Ústeckého a z části Karlovarského kraje. Vedení a správa oblasti sídlí zčásti v lomu Libochovany a zčásti v lomu Úhošťany. Hlavní činností v provozovnách je dobývání přírodního kamene a štěrkopísků, včetně následného zahlazení hornické činnosti po vytěžení zásob ...

Oblast Východ má 12 provozoven (9 kamenolomů a 3 pískovny), které vyvýjejí činnost v rámci území Libereckého a částečně i Středočeského, Hradeckého a Pardubického kraje. Vedení a správa oblasti sídlí v lomu Smrčí. Vyrábíme a dodáváme drcené a těžené kamenivo v širokém standardním sortimentu dle příslušných EN, které lze použít pro výrobu ...

Lom, kamenolom, těžba: - štěrkopísek - zahradní kámen

Lom, kamenolom, těžba: - štěrkopísek - zahradní kámen

Prodej: - písek - kačírek - štěrk - okrasné zahradní kameny - podornice.

Autodoprava. Zemní práce. Prodej písku, štěrku, oblázků aj. Skládka a recyklace sutě.

Prodej a doprava: - uhlí - písky - štěrky - kůra

-Zprostředkování obchodu a služeb -L142 - Dobývání a úprava písku a jílovinových zemin, zemní práce

Divize těžba kamene štěrkopísku. Výroba a prodej pro stavebnictví: -drcený kámen do betonu a silničních staveb -štěrkopísek do betonu a pro silniční stavby -štěrkopísek a drcené kamenivo pro obalované živočišné směsi.

Kamenolom, pískovna, betonárna: -těžba, úprava, prodej kamene -štěrk -štěrkopísek. Kamenolomy: -Dolní Kounice tel.: 546 418 930-1, dolnikounice@kamenzbraslav.cz -Želešice tel.: 547 429 941-2, zelesice@kamenzbraslav.cz -Předklášteří tel.: 549 439 290, 549 439 292, predklasteri@kamenzbraslav.cz

Štěrkopískovna Těžba, prodej: - drobné a hrubé těžené kamenivo - štěrkopísek - plážový písek - okrasné valouny - zahradní kámen.

Přípravné práce pro stavby. Nákladní autodoprava. Prodej: -písek -drcené kamenivo.

Výroba, dodávky, rozvoz, poradenství: -lomový kámen, vápenec: -tříděný, netříděný, částečný rozklep -drcené kamenivo: -frakce 0-4-8-16-32-63-120-160 mm -další pojmy-štěrk, prosívka, makadam -saturační vápenec -písek 0-4 (do betonu). Nákladní mezinárodní doprava: -sklápěcí soupravy TATRA, LIAZ -tahače TATRA, LIAZ. Zemní práce ...

Autodoprava - vnitrostátní a mezinárodní Od dodávky až do 27, 5 tuny. sklopka, valník, návěs. Zemní práce: - traktorbagr - JCB, CASE. - práce vysokozdvižným vozíkem

Potřebujete kontejnerovou přepravu či odvézt suť? Kontaktujte nás! Naše společnost nabízí kontejnerovou dopravu, prodej sypkých materiálů, odvoz suti, služby obyvatelstvu, odtahovou službu. Dále nabízíme prodej - písky, štěrky, sutě a uhlí. Zabýváme se taktéž bagrování a úpravami terénů. Skládání uhlí pásem.

Výroba, prodej, těžba: -písek -štěrkopísek - štěrk - kamenivo. Pískovna: -Žabčice, tel.:602786160, 601536236 -Krčmaň, tel.:602786160, 723469793 -Oblekovice, tel.:606721503, 515227448 -Novosedly, tel.:606721503, 721531501 -Orlovice, tel.:724263321, 721374393. Služby: -zemní práce -rekultivace, revitalizace -ukládání ...