Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovanie dopravy Výroba betónových zmesí Chov vybraných druhov zvierat Predaj a nákup štrkov a pieskov Poskytovanie služieb v rybárstve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Výroba a predaj betónových výrobkov a prefabrikátov Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných a hnuteľných ...

Kováčstvo Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Opravy pracovných strojov Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení Oprava a servisné prehliadky motorových vozidiel a strojov Poskytovanie služieb so stavebnými strojmi a mechanizmami Výkon prác so strojmi a stavebnými ...

Zámočníctvo Galvanizácia kovov Pohostinská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Činnosť vykonávaná banským spôsobom Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy Montáž,údržba a oprava elektronických zariadení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Operačný a finančný leasing ...

Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Uvádzanie výbušnín do obehu Zemné práce, terénne úpravy Vykonávanie ohňostrojových prác Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Veľkoobchod - nákup a predaj ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v ubytovacích zariadeniach triedy 1 a 2; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Činnosť vykonávaná banským spôsobom : ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Ťažba a dodávka štrkopieskov Výroba píliarska a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu ...

Veľkoobchod a maloobchod s tovarmi: stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Skladovanie Výroba expandovaného perlitu Výroba izolačných materiálov Úprava nerudných a minerálnych surovín Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania Sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti

Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Výroba betónových zmesí Výroba výrobkov z betónu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Operatívny a finančný leasing Vydavateľská a inzertná činnosť Reprografické a kopírovacie služby Administratívne a sekretárske služby Reklamná, propagačná a akvizičná ...

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením Nespecializovaný velkoobchod Průzkum trhu a veřejného mínění Ostatní účelové stravování Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací Poradenství v oblasti počítačů

Prenájom strojov a prístrojov Úprava sklárskych a iných pieskov,nerudných surovín Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Výskum a vývoj v oblasti úpravníctva nerudných surovín Vývoj a výroba strojov a zariadení na úpravu nerudných surovín Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Zemné práce Vykonávanie trhacích prác Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Výroba betónu, betónových výrobkov a ich predaj Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Práce autožeriavom a autobagrom Prenájom automobilov a mechanizmov Zámočnícke a renovačné práce strojov Poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Opravárenské práce strojov pre všeobecné účely Poskytovanie poradenských služieb v oblasti ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchodný predaj pohonných hmôt Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vykonávanie trhacích prác Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Vykonávanie trhacích prác Spracovanie prírodného kameňa Výroba stavebných prefabrikátov Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba prírodného drveného kameniva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - prírodné drvené ...

Faktoring a forfaiting. Prenájom hnuteľných vecí. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Zemné práce bez použitia trhavín. Organizačné a ekonomické poradenstvo. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Pílenie dreva, približovanie dreva a povoznícke služby. Výskum a vývoj v ...

Reklamné činnosti; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Predaj nápojov na priamu konzumáciu Ťažba štrku v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, marketingová činnosť a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj šalovacích a murovacích betónových tvárnic, ...