Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Obchod s uhlím. Prodej: -uhlí -štěrk -písek.

Těžba a prodej: - kamene - písku - štěrku.

Prodej: - netříděné, tříděné a trávníkové zeminy - prodej betonového a asfaltového recyklátu - prodej štěrku, písku a kamene

Výroba, prodej: -pohonné hmoty -extra lehký a lehký topný olej -uhlí, písky -nákladní doprava -likvidace a přeprava odpadů -provozování ČS.

Sekretariát tel.:378777101-2. Pozemní stavby tel.:378777400. Silniční stavby tel.:378777300. Výroba betonu a transport tel.:378777117. Silniční stavitelství: -silnice, mosty, železnice -inženýrské sítě. Pozemní stavitelství: -stavby průmyslové -bytové -občanské -zemědělské. Kamenolomy, kamenivo, štěrk, ...

Prodej, doprava: -paliva -uhlí -písky.

Těžební a stavební činnost. Lom-těžba: -vápencové granulované drtě -štěrk. -těžba - prodej drceného kameniva

Půjčovna: - autojeřáby. Prodej, dodávka: - drcené kamenivo - písek - betonové a směsné recykláty. Demolice a rekonstrukce objektů.

Síť betonáren. Dodávky: - betom - malta - písek - kamenivo.

Keramické stropní panely. Nákladní doprava. Přeprava sypkých materiálů Prodej: - vybrané stavební materiály

Velkoobchod, maloobchod, prodej: -stavebniny -stavební materiál -zdící materiály -střešní krytiny -maltové a betonové směsi -zateplení, izolace -betonové bednící dílce -zahradní architektura -nářadí a produkty Caparol -sádrovláknité desky FERMACELL.

Těžba a zpracování kaolinu a písku s využitím v papírenství, k výrobě nátěrových hmot, v keramickém a plastikářském průmyslu.

Prodej, maloobchod: -písek -kamenivo. Autodoprava. Pronájem: -kontejnery.

Práce: -dodávky staveb na klíč – bytových, občanských, obchodních, kulturních, školských, zdravotnických, průmyslových i technické vybavenosti -veškerá stavební činnost, zemní práce ( KOMATSU, UNC ) -vibrování betonu ponornými vibrátory -řezání betonu, leštění betonu -rovnání betonu vibrační lištou. Prodej: -kameniva, ...

Prodej: - uhlí - písek - šterk.

Nákladní autodoprava: - vnitrostátní i mezinárodní. Prodej, doprava: - štěrk - písek - betonové směsi. Autoservis: - nákladní vozidla. Karosářské, mechanické práce. Spedice.

Betonárka. Prodej: - betonové směsi - štěrk - struska - písek.

Autodoprava: - sypké materiály. Prodej a dovoz: - betonové směsi - štěrk - struska - písek - kamenivo - štěrkodrť - okrasný štěrk - okrasné valouny: - malé a velké - světlé - cement. Mezinárodní nákladní autodoprava a spedice.

Výroba a dodávka: -vápenopískovcové cihly -plné a děrované -bílé i barevné -štípané obkladové pásky -zvláštní formáty -překlady. Vlastnosti: -vysoká pevnost -mrazuvzdornost -výborná zvuková izolace.

Kamenolom (lom). Drcené kamenivo, štěrk, prosívka. Kamenolom na tel.:566618938. Likvidace odpadů: -všech druhů odpadů, včetně nebezpečných -odvoz odpadů vlastní dopravou -přistavení vlastních kontejnerů -recyklace stavební sutě. Čištění a údržba komunikací a veřejných ploch. Práce vysokozdvižnou plošinou

Prodej: -pevná i plynná paliva -drcené a okrasné kamenivo -písky i stavební materiál. Služby: -nákladní autodoprava.

Prodej: - stavební materiál - písek, kamenivo - autodoprava.