Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Betonárske práce Služby stavebnými mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Obchodný marketing Ekonomické poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Zemné a rekultivačné práce v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri ...

Skladovanie Murárske práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Výroba a predaj kŕmných zmesí Poradenská činnosť v poľnohospodársve Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov Údržba ciest, verejného priestranstva a zelene Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ...

Baliace činnosti Pohostinská činnosť Ťažba štrku a predaj Reklamná a propagačná činnosť Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb Sprostredkovanie predaja, ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Ekonomické a účtovné poradenstvo Prípravné práce pre stavbu a zemné práce Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...