Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Společnost D.P.S. spol. s r.o. je výrobce betonových tvárnic pro stavebnictví. Dodáváme bednicí, úsporné, betonové, škvárobetonové zdicí tvárnice i šalovací tvárnice. V oboru máme dlouholetou tradici. Výroba betonového stavebního materiálu: - tvárnice bednicí, úsporné, pilířové - tvárnice betonové, škvárobetonové - šalovací tvárnice - ...

Prenájom strojov a prístrojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Výroba transportného betónu Maloobchod s uvedenými tovarmi Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Factoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr) Veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami, elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Výroba výrobkov z betónu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba a predaj betónových zmesí /transportbetón/ Sprostredkovanie kúpy, predaja a ...

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Zemné, výkopové práce Vykonávanie trhacích prác Práce špeciálnymi mechanizmami Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a predaj pletiarskych výrobkov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod - nákup a predaj - stavebný materiál Výroba a predaj betónových zmesí a štrkopieskov Ubytovacie ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom zariadení, strojov, spotrebného tovaru Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Bezpečnostnotechnické služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výroba betónu Demolácie, zemné práce Podnikateľské poradenstvo Výkopové, podzemné práce Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovateľská činnosť v ...

Vedenie účtovníctva. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Porez dreva Zemné práce Lešenárske práce Píliarská výroba Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Maliarstvo a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Ťažba štrkov, pieskov a kameňa, ich úprava a triedenie Poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami s výnimkou ...

Činnosť vykonávaná banským spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou ...

Pneuservis Zámočníctvo Oprava karosérií Pohostinská činnosť Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Recyklácia stavebného odpadu Maliarske a natieračské práce Oprava cestných motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba a montáž kovových konštrukcií Veľkoobchod v ...

Administratívne práce Nákup a predaj motorových vozidiel Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov Obchodná činnosť s nerudnými surovinami - ...

Reklamné činnosti Zemné a výkopové práce Geodetické a kartografické práce Upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností Organizovanie kultúrnych a spoločenský podujatí Činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby,dopravné stavby Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby dopravné stavby - koľajová ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových kociek a betónových záhradných stĺpikov Poradenská činnosť pri ťažbe ...

Prípravné práce pre stavbu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Sprostredkovateľská činnosť Drvenie, triedenie a spracovanie štrku a kameniva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ťažba piesku Výroba nápojov Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie cestovnej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť pri výstavbe skládok odpadov a čistení odpadových vôd Obchodná činnosť s nerastnými surovinami a finálnymi výrobkami z nerastných surovín Spracovanie ílovitých ...

Zámočnícke práce. Ubytovanie v súkromí. Vedenie účtovníctva. Opravy motorových vozidiel. Výroba mliečnych výrobkov. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom priemyselného tovaru. Automatizované spracovanie údajov. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti ...

Výroba a predaj osív Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Opravy poľnohospodárskych strojov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikanie v oblasti ...

Murárstvo Tesárstvo Stolárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Kovoobrábanie Pokrývačstvo Zámočníctvo Spracovanie kameňa Zváračské práce Obkladačské práce Plynoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž prefabrikátov Výroba betónu a malty Prenájom debnenia a lešenia Práce ...

Zámočníctvo Betonárske práce Výroba transportného betónu Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie pozemných stavieb Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Uskutočňovanie inžinierskych stavieb Výroba kovových konštrukcií a ich ...

Vedenie účtovníctva Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Opravy poľnohospodárskych strojov Vykonávanie prác poľnohospodárskou technikou Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...