Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Zemné, výkopové práce Vykonávanie trhacích prác Práce špeciálnymi mechanizmami Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a predaj pletiarskych výrobkov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod - nákup a predaj - stavebný materiál Výroba a predaj betónových zmesí a štrkopieskov Ubytovacie ...

Vedenie účtovníctva. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť pri výstavbe skládok odpadov a čistení odpadových vôd Obchodná činnosť s nerastnými surovinami a finálnymi výrobkami z nerastných surovín Spracovanie ílovitých ...

Zámočnícke práce. Ubytovanie v súkromí. Vedenie účtovníctva. Opravy motorových vozidiel. Výroba mliečnych výrobkov. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom priemyselného tovaru. Automatizované spracovanie údajov. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti ...

Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Uvádzanie výbušnín do obehu Zemné práce, terénne úpravy Vykonávanie ohňostrojových prác Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Veľkoobchod - nákup a predaj ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania Sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti

Zemné práce Vykonávanie trhacích prác Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Výroba betónu, betónových výrobkov a ich predaj Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Faktoring a forfaiting. Prenájom hnuteľných vecí. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Zemné práce bez použitia trhavín. Organizačné a ekonomické poradenstvo. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Pílenie dreva, približovanie dreva a povoznícke služby. Výskum a vývoj v ...

Predaj nápojov na priamu konzumáciu Ťažba štrku v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, marketingová činnosť a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Reklamná činnosť. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Prieskum trhu a verejnej mienky. Finančný a operatívny leasing. Kancelárske a sekretárske služby. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba biohumusu. Ťažba štrkopiesku. Výroba kŕmnych zmesí. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vykonávanie priemyselných stavieb. Výroba výrobkov z betónu,cementu a sádry. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné ...