Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Prenájom strojov a prístrojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Výroba výrobkov z betónu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba a predaj betónových zmesí /transportbetón/ Sprostredkovanie kúpy, predaja a ...

Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie trhacích prác Bezpečnostnotechnické služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Činnosť vykonávaná banským spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou ...

Administratívne práce Nákup a predaj motorových vozidiel Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov Obchodná činnosť s nerudnými surovinami - ...

Reklamné činnosti Zemné a výkopové práce Geodetické a kartografické práce Upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností Organizovanie kultúrnych a spoločenský podujatí Činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby,dopravné stavby Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby dopravné stavby - koľajová ...

Sprostredkovateľská činnosť Drvenie, triedenie a spracovanie štrku a kameniva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Murárstvo Tesárstvo Stolárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Kovoobrábanie Pokrývačstvo Zámočníctvo Spracovanie kameňa Zváračské práce Obkladačské práce Plynoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž prefabrikátov Výroba betónu a malty Prenájom debnenia a lešenia Práce ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Kováčstvo Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Opravy pracovných strojov Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení Oprava a servisné prehliadky motorových vozidiel a strojov Poskytovanie služieb so stavebnými strojmi a mechanizmami Výkon prác so strojmi a stavebnými ...

Zámočníctvo Galvanizácia kovov Pohostinská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Činnosť vykonávaná banským spôsobom Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy Montáž,údržba a oprava elektronických zariadení Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Operačný a finančný leasing ...

Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Výroba betónových zmesí Výroba výrobkov z betónu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Operatívny a finančný leasing Vydavateľská a inzertná činnosť Reprografické a kopírovacie služby Administratívne a sekretárske služby Reklamná, propagačná a akvizičná ...

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením Nespecializovaný velkoobchod Průzkum trhu a veřejného mínění Ostatní účelové stravování Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací Poradenství v oblasti počítačů

Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj šalovacích a murovacích betónových tvárnic, ...

Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri ...

Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti Činnosť vykonávaná banským spôsobom - bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín

Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce Vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Skladovanie Upratovacie práce Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Vykonávanie prác ťažkými mechanizmami Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Prípravné práce pre ...

Predaj štrkov a pieskov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických ...

Marketing a prieskum trhu Spracovanie prírodného kameňa Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Vykonávanie ohňostrojných a trhacích prác Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie Inžinierska a konzultačná činnosť v banskej oblasti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu ...

Činnosť realitnej kancelárie Spracovanie prírodného kameňa Maloobchod so stavebným materiálom Vykonávanie trhacích a ohňostrojových prác Inžinierska a konzultačná činnosť v banskej oblasti Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Výroba betónových,cementových a sádrových výrobkov, tovarov a iných produktov, umelého kameňa a ...

Veľkoobchod s nápojmi Nákup a predaj nehnuteľností Veľkoobchod s tabakovým tovarom Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Piliarska výroba, opracovávanie dreva Predaj jedov a žieravín v maloobchode Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie inžinierskych a priemyselných ...

Betonárske práce Služby stavebnými mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...