Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Výroba transportného betónu Maloobchod s uvedenými tovarmi Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Factoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr) Veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami, elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami ...

Ťažba piesku Výroba nápojov Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie cestovnej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Veľkoobchod a maloobchod s tovarmi: stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Skladovanie Výroba expandovaného perlitu Výroba izolačných materiálov Úprava nerudných a minerálnych surovín Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Vykonávanie trhacích prác Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Vykonávanie trhacích prác Spracovanie prírodného kameňa Výroba stavebných prefabrikátov Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba prírodného drveného kameniva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - prírodné drvené ...

Manažment Prieskum trhu Baliace činnosti Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Maliarske a natieračské práce Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie ...