Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Veľkoobchod a maloobchod s tovarmi: stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Skladovanie Výroba expandovaného perlitu Výroba izolačných materiálov Úprava nerudných a minerálnych surovín Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Vykonávanie trhacích prác Spracovanie prírodného kameňa Výroba stavebných prefabrikátov Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba prírodného drveného kameniva Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť - prírodné drvené ...