Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Prodej: - uhlí - písek, štěrk, kačírek

Výroba a servis - trezory Prodej - uhlí, brikety - písky, drtě - stavebniny - hobby nářadí a nástroje - hobby materiál (šrouby, vruty...) Služby - doprava sypkých materiálů

Provodínské písky, a.s. dodávají křemenný písek vysoké čistoty pro odběratele v průmyslu slévárenském, sklářském a jiných odvětvích. Písky se dodávají vlhké po praní a sušené, volně ložené, pro nakládku na nákladní automobily a vagóny. Sušené písky mohou být po dohodě dodávány také balené. Vnější služba: -sklářský průmysl - Petr ...

Výstavba,rekonstrukce,oprava: - silnice Údržba: - komunikace - mosty - zpevněné plochy Práce: - zemní - betonářské - demolice Prodej: - obalované drtě - betonové směsi Výrobní areál Provodín: - obalovna - betonárna - laboratoř živičných směsí

Těžba a úprava - písky Výroba - suché maltové směsi

Školení - bezpečnost práce - technický dozor Požární ochrana Hornická činnost

Prodej: - stavební materiál - doprava zakoupeného zboží nákladními auty (2tuny - 9tun,hydraulická ruka) Práce: - zpracovnání rozpočtů a kalkulací staveb a jejich částí

Odvoz - odpady Odvoz - sutě - střešní krytiny - objemné odpady Prodej včetně dovozu - písek - štěrk - kačírek Odvoz - fekálie