Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Naše firma Melichar Liberec spol. s r.o. má pro Vás vždy správné řešení i techniku! Zajišťujeme, dovážíme: - veškerý sypký materiál ( písek, štěrk, drť ) - paletovaný materiál - odvoz - odpady - sutě - zeminy Můžeme Vám nabídnout tyto činnosti: - demoliční práce - HTÚ, těžební práce - stabilizaci zemin, recyklace štěrkových ...

Těžba a prodej: - písek a štěrkopísek ( v případě větší nakládky lze dohodnout i neděli, na základě telefonické dohody možno poskytnout dopravu pro drobné stavebníky ).

Prodej dřeva a stavebního materiálu -písek i po malém množství -betonářské výrobky -skruže -žlabovky -KB bloky -zahradní obrubníky -stavební materiál -drátokoše (přírodní opěrné zdi) -dlažby, zámková dlažba -truhlářské a stavební řezivo Výroba: -zahradní program ze dřeva (altány, lavice, chatky, balkonové díly) ...

Betonárka Výroba, prodej, dovoz, doprava: -Beton -Malta -Písek -Kamenivo -Mechanicky zpevněné kamenivo (Nestmelené směsi)

Farma. Zemědělská činnost: - živočišná - chov skotu. Maloobchod, prodej: - uhlí - stěrk - písek.

Výroba, prodej: - drcené kamenivo - písek - štěrkopísek Oblast Východ Smrčí 513 01 tel./fax: 481 688 141-2 provozovna: - Smrčí, okres Semily - tel.:481 688 222 - kamenolom - těžba:kámen - hornina čedič - Chuchelna, okres Semily - tel.:481 622 661 - kamenolom - těžba:kámen - hornina čedič - ...

Prodej: -stříkaný beton Provádí: -zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví -stavební práce -práce z lomového kamene

Dodavatel stavební chemie: výrobky pro lepení a spárování keramických krytin a přírodního kamene, pro lepení podlahových krytin, pro přípravu podkladu, speciální hydraulická pojiva, výrobky pro sanaci betonu, historických budov.

Prodej, doprava - písek - štěrk - sypké materiály Prodej - volně ložený koks - uhlí tříděné - palivové dřevo

-Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti