Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových kociek a betónových záhradných stĺpikov Poradenská činnosť pri ťažbe ...

Práce autožeriavom a autobagrom Prenájom automobilov a mechanizmov Zámočnícke a renovačné práce strojov Poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Opravárenské práce strojov pre všeobecné účely Poskytovanie poradenských služieb v oblasti ...

Zemné práce Zámočníctvo Betonárske práce Požičiavanie bicyklov Výroba transportného betónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prevádzkovanie športových zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská ...

Ťažba piesku Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej ...

Baliace činnosti Pohostinská činnosť Ťažba štrku a predaj Reklamná a propagačná činnosť Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb Sprostredkovanie predaja, ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Ekonomické a účtovné poradenstvo Prípravné práce pre stavbu a zemné práce Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...