Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom zariadení, strojov, spotrebného tovaru Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Výroba betónu Demolácie, zemné práce Podnikateľské poradenstvo Výkopové, podzemné práce Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovateľská činnosť v ...

Porez dreva Zemné práce Lešenárske práce Píliarská výroba Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Maliarstvo a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Ťažba štrkov, pieskov a kameňa, ich úprava a triedenie Poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami s výnimkou ...

Pneuservis Zámočníctvo Oprava karosérií Pohostinská činnosť Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Recyklácia stavebného odpadu Maliarske a natieračské práce Oprava cestných motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba a montáž kovových konštrukcií Veľkoobchod v ...

Prípravné práce pre stavbu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Činnosť vykonávaná banským spôsobom : ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Zemné práce a demolácie Výroba betónových zmesí Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a ...