Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Výroba a predaj osív Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Opravy poľnohospodárskych strojov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikanie v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Opravy poľnohospodárskych strojov Vykonávanie prác poľnohospodárskou technikou Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie dopravy Výroba betónových zmesí Chov vybraných druhov zvierat Predaj a nákup štrkov a pieskov Poskytovanie služieb v rybárstve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Výroba a predaj betónových výrobkov a prefabrikátov Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných a hnuteľných ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v ubytovacích zariadeniach triedy 1 a 2; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Prenájom strojov a prístrojov Úprava sklárskych a iných pieskov,nerudných surovín Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Výskum a vývoj v oblasti úpravníctva nerudných surovín Vývoj a výroba strojov a zariadení na úpravu nerudných surovín Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Reklamné činnosti; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Kresličské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov a dopravných zariadení Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Reklamné činnosti Výroba kŕmnych zmesí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Výroba betónu a betónových dielcov Bitúnok, spracovanie jatočných zvierat Prenájom stavebných strojov a zariadení Rekreačná jazda na koni a prevoz turistov Závodné ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Prevádzkovanie kultúrnych, ...

Výroba transportného betónu; Výroba bytových doplnkov z dreva; Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom cestných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhodnocovanie organických odpadov v rozsahu voľnej živnosti Údržba kanálov, rybníkov a zemné práce Rekultivačné práce Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Poradenské služby v oblasti predmetu podnikania Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Skladovanie Murárske práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Výroba a predaj kŕmných zmesí Poradenská činnosť v poľnohospodársve Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov Údržba ciest, verejného priestranstva a zelene Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ...