Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Skladovanie Reklamné činnosti Výroba kŕmnych zmesí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Výroba betónu a betónových dielcov Bitúnok, spracovanie jatočných zvierat Prenájom stavebných strojov a zariadení Rekreačná jazda na koni a prevoz turistov Závodné ...

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom cestných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhodnocovanie organických odpadov v rozsahu voľnej živnosti Údržba kanálov, rybníkov a zemné práce Rekultivačné práce Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Skladovanie Murárske práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Výroba a predaj kŕmných zmesí Poradenská činnosť v poľnohospodársve Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba mäsiarskych a udenárskych výrobkov Údržba ciest, verejného priestranstva a zelene Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ...