Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v ubytovacích zariadeniach triedy 1 a 2; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Reklamné činnosti; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Výroba transportného betónu; Výroba bytových doplnkov z dreva; Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...