Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Poradenské služby v oblasti predmetu podnikania Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...