Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Výroba a predaj osív Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Opravy poľnohospodárskych strojov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikanie v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Opravy poľnohospodárskych strojov Vykonávanie prác poľnohospodárskou technikou Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom strojov a prístrojov Úprava sklárskych a iných pieskov,nerudných surovín Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Výskum a vývoj v oblasti úpravníctva nerudných surovín Vývoj a výroba strojov a zariadení na úpravu nerudných surovín Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...