Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Zámočníctvo Vykonávanie trhacích prác Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba kovových predmetov z jemných plechov Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa ...

Sprostredkovanie dopravy Výroba betónových zmesí Chov vybraných druhov zvierat Predaj a nákup štrkov a pieskov Poskytovanie služieb v rybárstve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Výroba a predaj betónových výrobkov a prefabrikátov Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných a hnuteľných ...

Kresličské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov a dopravných zariadení Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Prevádzkovanie kultúrnych, ...