Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Prenájom zariadení, strojov, spotrebného tovaru Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Zemné práce Piliarska výroba Prípravné práce pre stavby Pohostinská činnosť a ubytovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Skladovanie Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Vedenie účtovníctva Výroba ...

Služby stavebnými mechanizmami Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Odtraňovanie nánosov pieskov ...