Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Predaj pohonných hmôt Sprostredkovanie obchodu Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Výroba drevených obalov a paliet Vykonávanie priemyselných stavieb Autorizovaný bezpečnostný technik Vzdelávanie - školenie údržbárov Maloobchod v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené Výroba keramických výrobkov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba betónu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Činnosť vykonávaná banským spôsobom Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy v rozsahu ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Úprava ...

Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Maloobchod so zmiešaným tovarom Prenájom tovarov osobnej potreby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakm Nákup, predaj, prenájom motorových vozidiel Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Predaj alko a ...

Skladovanie Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod a maloobchod Prenájom hnuteľných vecí Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Búracie a demolačné práce bez použitia ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod a maloobchod Činnosť vykonávaná banským spôsobom Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Čalúnnictvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Stolárske práce Výroba nástrojov Omietkárske práce Reklamná činnosť Maloobchod s odevami Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Veľkoobchod s textilom Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba chladiacich zariadení Reklamná a propagačná činnosť Činnosť vykonávaná banským spôsobom Inštalácia a opravy chladiacich zariadení Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, údržba elektrických strojov a prístrojov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom ...

Management a marketing Sprostredkovanie obchodu Organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a ekonomiky Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Pohostinstvo Autokempingy, táborištia po triedu * * * Turistická ubytovňa zaradená do triedy * * s možnosťou občerstvenia Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržovacích prác Nákup a predaj tovaru okrem jedov, žieravín, výbušnín, zbraní, streliva,odpadov,starožitností,motorových vozidiel

Preklad nákladov Vodoinštalatérstvo Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné vykopové práce Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Usporadúvanie kultúrnych,športových a spoločenských podujatí Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Galvanizácia kovov Sprostredkovanie obchodu Opravy pracovných strojov Výroba tlakových zariadení Poradenstvo v oblasti zvárania kovov Výroba stavebných a banských strojov Čistenie a údržba pracovných odevov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Oprava a údržba železničného zvršku a železničného ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom osobných a úžitkových automobilov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Úprava, drvenie, triedenie dolomitového a vápencového kameňa a riečnych štrkov Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prevádzkovanie športových zariadení Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ Veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ Činnosti v oblasti nehnuteľností s ...

Predaj na trhoch Výroba nábytku Stolárske práce Píliarská výroba Výroba drevených obalov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

Výroba kameniva Veľkoobchod s palivami. Výroba výrobkov z dreva. Výroba transportného betónu Maloobchod so zmiešaným tovarom. Veľkoobchod so zmiešaným tovarom. Výroba stavebných prvkov z betónu Sprostredkovanie obchodu (mimo koncesovaných živností). Maloobchod mimo riadnej predajne (mimo koncesov. živostí). Podnikanie v oblasti nakladania ...