Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.

Výsadba a údržba zelene, kosenie trávnika Prenájom strojov, dopravných prostriedkov a zariadení Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu ...

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie sociálnych služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výroba bižutérie a suvenírov Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Oprava a údržba potrieb pre ...