Černé a hnědé uhlí jsou tuhá paliva, jejichž výhodami je vysoký žár, rovnoměrné dlouhé hoření a nízký obsah síry. Topení v kotli pomocí uhlí je navíc ekonomicky výhodné. Palivo si můžete vyzvednout osobně nebo může být dovezeno až k vám domů.

Maloobchod, prodej, nákup: - palivo: - uhlí - všechny druhy - koks.

Autodoprava. Prodej, maloobchod: -uhlí.

Uhelné sklady. Prodej: - uhlí, palivo - štěrk, písek. Autodoprava: - nákladní doprava.

Uhelné sklady. Prodej: - uhlí, paliva, koks.

Dodavatel pevných paliv: - černé a hnědé uhlí - brikety - koks - palivové dřevo. Zajištění dovozu: - písek - štěrk - kačírek.

Uhelné sklady. Prodej: -pevná paliva, Ledvické uhlí, koks, brikety Prodejní střediska: -Hradec Králové - 495532156 -Dobřenice - 495451219, 602438933 -Sadová - 495448003, 606704625 -Trutnov Kalná Voda - 499873496, 972351508 -Horní Bradlo - 469338183, 606788662 -Pilníkov Chotěvice - 499447141 -Městečko Trnávka - 461329170.

Výkup, zpracování: -kovový šrot, železo, barevné kovy. Prodej: -černé uhlí.

Prodej, velkoobchod: -tuhá paliva: -koks, černé uhlí, kaly, dřevo (dříví) -biopaliva-dřevěné brikety a pelety. -štěrkopísek -okrasné valouny -písek -propanbutanové láhve. Sídlo: -Masarykovo nám. 6/5, Karviná. Pobočky: -Stonava, tel.:596325577; 604420959 -Český Těšín, tel.: 558732161; 604640959.

Důl Karviná vznikl sloučením dolu Lazy a dolu ČSA. Těžba uhlí.

Nákup, prodej, export, import, velkoobchod: -chemikálie, chemie -uhlí, koks -odlitky, ingoty, výkovky - chemické suroviny - slévárenská železa - elektrická energie.

Velkoobchod: - tuhá paliva - uhlí Likvidace starých ekologických zátěží. Prostřednictvím svých dceřiných společností podniká i v oboru výroby a dodávek tepelné energie.

Velkoobchod: -pevná paliva. Služby: -nákladní doprava vnitrostátní silniční.

Odpadové hospodářství: - nakládání, třídění a odvoz odpadů - sběrný dvůr - čištění komunikací. Plakátování, pneuservis. Údržba, opravy: - místní komunikace - dopravní značení - odvoz fekálií - veřejné osvětlení - dětská hřiště - terénní úpravy. Výroba a distribuce tepla: - dodávky tepla a TUV z městských kotelen. Provoz ...

Prodej uhlí, prodej tříděných druhů uhlí, koksu ze skladu i s rozvozem.

Velkoobchod: - pevná paliva - uhlí - koks - brikety.

Uhelné sklady Prodej: -uhlí -pevná paliva.