Těžba, zpracování, nebo přímý prodej železných a neželezných rud původem z České republiky či zahraničí. Můžete vybírat mezi železnými rudami jako magnetit, hematit, limonit nebo neželeznými rudami typu bauxit, chromit, kobaltit, galenit a další.

Dodávka, prodej: - surové železo - feroslitiny a další suroviny pro hutnictví.