Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Pražská plynárenská patří mezi nejvýznamnější energetické společnosti v ČR.Má dlouhou historii, začínající rokem 1847. Je tradičním a největším dodavatelem zemního plynu na území Prahy a okolí, od roku 2012 dodává vedle zemního plynu také elektřinu v celé ČR.Kromě spolehlivé dodávky energie poskytuje širokou nabídku doplňkových služeb.
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Vývoj, výroba: - záložní zdroj - autonabíječka, nabíječka autobaterie - měnič napětí.

Poradenská a konzultační činnost v energetice - porovnání cen elektřiny - porovnání odběratelů elektřiny.

Služby: - činnosti v oblasti energetických služeb - návrh koncepce, realizační projektová dokumentace a ve vybraných případech i realizace opatření, která vedou k úsporám nákladů na energie nebo k úsporám energií samotných - energetika, osvětlení

Nabídka služeb v oblasti energetiky. Revize zařízení vysokého i nízkého napětí a hromosvodů. Projektová činnost elektrických zařízení a návrhy fotovoltaických systémů a malých vodních elektráren. Poskytujeme poradenství.

Poradenská činnost: -energetika -energetické audity. Revize elektro - silnoproud.

Činnost: - výroba, rozvod a dodávka tepelné a elektrické energie - instalace a následné provozování kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe

Činnost - výroba elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky - sběr, zpracování a prodej biomasy Provozovna ECK - Energo Centrum Kozomín - adresa: Kozomín 201, 277 45 Kozomín.

Činnost - výstavba elektrických kotlů - nacházíme úspory energií v průmyslových podnicích a v energetických výrobnách.

Služby: - poradenství v oblasti energetiky a optimalizace procesů.

Dodávka, montáž, realizace: - elektrické vedení 110 až 400 kV - montážní práce na vedení VVN

Realizace, výstavba, rekonstrukce: - bytové stavby, novostavby - rodinné domy, rodinných domů na klíč. Projektová činnost ve stavebnictví. Práce: - výkopové práce, výkopy - zemní práce. Montáže: - kanalizačního potrubí. Služby: - výpočty energetických ztrát budov - rozpočtování - energetické náročnosti.

Hlavním předmětem podnikání společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Rovněž se zaměřujeme na výrobu a rozvod páry a teplé vody. Provozem centralizovaného zásobování teplem (CZT) se snažíme minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí. Naše společnost sídlí na adrese Jateční 660, ...

Služby: - energetická optimalizace - poradenství v oblasti snižování spotřeby energie.

Pražská energetika, a. s., je spolehlivým dodavatelem elektřiny a plynu pro domácnosti i firmy po celé České republice.

Energetická společnost, dodávka: - elektřina - plyn.

Obchodní kancelář: - distribuce elektrické energie, elektřiny.

Společnost ELPRO - DELICIA, a.s. se zaměřuje na elektromontážní práce a distribuci elektřiny v lokálních distribučních soustavách. Elektromontáže: - montáže, opravy, údržba elektrických zařízení - energetické stavby venkovních a kabelových sítí nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí (NN, VN, VVN) - silnoproudé rozvody - rozvodny ...

Služby: - poradenství v oblasti úspor spotřeby energie - monitoring, analýza spotřeby energie.

Elektromontážní práce: - rozvodny - výstavba trafostanic - elektrické přípojky NN, VN.

Činnost: - zhotovování inženýrských projektů pro průmyslovou výrobu v energetice, papírenství a petrochemii

Elektrárna, výroba, dodávka: - elektrická energie - elektřina - teplo.

Služby: - diagnostika vysokonapěťových zařízení a vyhledávání kabelových poruch

Služby: - ekonomické rozbory, zpracování podnikatelských záměrů a projektové dokumentace obnovitelných zdrojů energie