Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Služby: - energetické poradenství, úspora energií.

Služby: - dodávka energií - výroba, rozvod tepla a elektřiny - obchod s plynem, elektřinou. Provoz Kopřivnice: - Areál Tatry 1446/3

Pro řešení problematiky provozu tepelného hospodaření včetně legislativních a technicko-ekonomických otázek, které souvisí se zásobováním teplem se obraťte na firmu DEAS s.r.o. Praha. Provádíme také neinvazivní zemní průzkumy. Jsme poradenská a konzultační kancelář, poskytujeme služby: - v oblasti tepelné energetiky, odborné posudky - ...

Společnost Right Power, a.s., organizační složka působí od roku 2007 jako specialista v oblasti prodeje a dodávek elektřiny a plynu, a to včetně široké nabídky bezplatných asistenčních služeb. Naše společnost patří mezi stabilní a spolehlivé dodavatele pro domácnosti, firmy, organizace i veřejný sektor. Elektřina, zemní plyn - spolehlivá ...

Služby - jsme součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s. - zajišťujeme provoz zauhlování a skládkování paliva a zadního palivového cyklu.

Poradenská a konzultační činnost v energetice - porovnání cen elektřiny - porovnání odběratelů elektřiny.

Služby: - činnosti v oblasti energetických služeb - návrh koncepce, realizační projektová dokumentace a ve vybraných případech i realizace opatření, která vedou k úsporám nákladů na energie nebo k úsporám energií samotných - energetika, osvětlení

Nabídka služeb v oblasti energetiky. Revize zařízení vysokého i nízkého napětí a hromosvodů. Projektová činnost elektrických zařízení a návrhy fotovoltaických systémů a malých vodních elektráren. Poskytujeme poradenství.

Poradenská činnost: -energetika -energetické audity. Revize elektro - silnoproud.

Činnost: - výroba, rozvod a dodávka tepelné a elektrické energie - instalace a následné provozování kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe

Činnost - výstavba elektrických kotlů - nacházíme úspory energií v průmyslových podnicích a v energetických výrobnách.

Služby: - poradenství v oblasti energetiky a optimalizace procesů.

Dodávka, montáž, realizace: - elektrické vedení 110 až 400 kV - montážní práce na vedení VVN

Realizace, výstavba, rekonstrukce: - bytové stavby, novostavby - rodinné domy, rodinných domů na klíč. Projektová činnost ve stavebnictví. Práce: - výkopové práce, výkopy - zemní práce. Montáže: - kanalizačního potrubí. Služby: - výpočty energetických ztrát budov - rozpočtování - energetické náročnosti.

Hlavním předmětem podnikání společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Rovněž se zaměřujeme na výrobu a rozvod páry a teplé vody. Provozem centralizovaného zásobování teplem (CZT) se snažíme minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí. Naše společnost sídlí na adrese Jateční 660, ...

Služby: - energetická optimalizace - poradenství v oblasti snižování spotřeby energie.

Pražská energetika, a. s., je spolehlivým dodavatelem elektřiny a plynu pro domácnosti i firmy po celé České republice.

Energetická společnost, dodávka: - elektřina - plyn.

Obchodní kancelář: - distribuce elektrické energie, elektřiny.

Společnost ELPRO - DELICIA, a.s. se zaměřuje na elektromontážní práce a distribuci elektřiny v lokálních distribučních soustavách. Elektromontáže: - montáže, opravy, údržba elektrických zařízení - energetické stavby venkovních a kabelových sítí nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí (NN, VN, VVN) - silnoproudé rozvody - rozvodny ...

Služby: - poradenství v oblasti úspor spotřeby energie - monitoring, analýza spotřeby energie.

Elektromontážní práce: - rozvodny - výstavba trafostanic - elektrické přípojky NN, VN.

Elektrárna, výroba, dodávka: - elektrická energie - elektřina - teplo.