Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť v oblasti tepelnej energetiky Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Kúpa, predaj nehnuteľností a ich sprostredkovanie Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v ...

Dizajnérska činnosť Montáž sadrokartónu Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava Výkon činnosti stavbyvedúceho ...

Organizovanie prednášok, kurzov a školení Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť ...

Výroba a rozvod vody Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Reklamná činnosti Sprostredkovateľská činnosť Projektovanie elektrických zariadení Výroba, rozvod pitnej a úžitkovej vody Organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov a školení Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení Výroba, inštalácia, opravy ústredného vykurovania a vetrania Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení ...

Rozvod vody Stolárstvo Zámočníctvo Nabíjanie batérií Opravy pracovných strojov Výroba strojov a zariadení Montáž elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Oprava a údržba strojov a zariadení Výroba a dodávka stlačeného vzduchu Výroba elektrických strojov a prístrojov Výroba zariadení pre ...

Vydavateľská činnosť Zber a spracovanie údajov Výroba energetických palív Výroba kovových konštrukcií Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenstvo v oblasti využitia energií Faktoring, forfaiting a ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, ...

Sprostredkovateľská činnosť Závodné a účelové stravovanie Výroba a montáž klimatizačných zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy Výroba a montáž zariadení elktroniky a mikroelektroniky Výroba a montáž záložných zdrojov ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Výkon činnosti energetického auditora

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Účtovnícke práce Marketing a management Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Vykonávanie stavieb a ich zmien Reklamná a propagačná činnosť Projektovanie elektrických zariadení Organizačné a ekonomické poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Poradenská činnosť v oblasti strojárenstva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Inžinierska činnosť: obstarávateľská činnosť v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť ...

Zámočníctvo Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Výstavba fotovoltaických elektrární Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Prekladištia nákladov, skladovanie Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Požičiavanie a prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Maloobchodná a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Pohostinská činnosť Prenájom reklamných plôch Prenájom parkovacích plôch Prevádzka technickej zábavy Nákup a predaj nehnuteľností Prevádzka športových zariadení Činnosť zábavných parkov a lunaparkov Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností Prevádzkovanie a sprostredkovanie upratovacích ...

Výroba biohumusu. Ťažba štrkopiesku. Výroba kŕmnych zmesí. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vykonávanie priemyselných stavieb. Výroba výrobkov z betónu,cementu a sádry. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné ...

Piliarska výroba Stolárska výroba Prípravné práce pre stavbu Reklamné a propagačné činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Výroba brikiet, peliet z dreveného a iného bioodpadu (v rozsahu ...

Skladovanie Kopírovanie Čistenie budov Realitné služby Upratovacie práce Zváračské práce Zámočnícke práce - Zváračské práce - Rozvod studenej vody Inžinierska činnosť - Plynoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo automobilového priemyslu, Poskytovanie služieb občanom Chemické rozbory a úprava vody Správa ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb. Dodávka cirkulačnej chladiacej vody Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod ...

Záložňa Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom nehnuteľností Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsaho voľnej živnosti Vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov a nástrojov

Montáž interiérových prvkov Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Budovanie občianskych a priemyselných stavieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Realitné agentúry Činnosť realitnej kancelárie Konzultačné a poradenské služby v oblasti stavebníctva