Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Čalunícke práce Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Údržba a opravy dopravných prostriedkov Veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Defektoskopické ...

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ...

Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Montáž, oprava a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na ...

Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Obchodná činnosť s potravinárskym a textilným tovarom. Montáž, výroba a sevis elektronických zariadení do l000 V. Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych abytových stavieb. Sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo ...

Prenájom nehnuteľností. Výskum v oblasti technických a prírodných vied Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie. Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom. Vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektova zariadení. Kúpa tovaru za ...

Vedenie účtovníctva. Čistiace a upratovacie služby Činnosť účtovných poradcov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výskum trhu Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Čistiace práce Upratovacie práce Zváračské práce Správa registratúry Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba prevodových zariadení Príprava a organizovanie školení Prevádzkovanie neverejného vodovodu Výroba špeciálnej vojenskej techniky Výroba ...

Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia v rozsahu odborov meraní: - meranie hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené všeobecné podmienky prevádzkovania - meranie emisných faktorov, z ktorých použitím sa preukazuje dodržanie emisného limitu - ...

Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Servis a montáž spotrebnej elektroniky Servis a montáž elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom

Prenájom prístrojov Počítačové služby Prenájom strojov a zariadení Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Sprostredkovanie obchodu. Prenájom strojov a zariadení. Organizačné poradenstvo v oblasti elektroenergetiky. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prieskum trhu. Reklamná činnosť. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom hnuteľných vecí. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa ...

Výroba biohumusu. Ťažba štrkopiesku. Výroba kŕmnych zmesí. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vykonávanie priemyselných stavieb. Výroba výrobkov z betónu,cementu a sádry. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné ...

Montáž určených meradiel Prenájom hnuteľných vecí Opravy vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A a žeriavy a zdvíhadlá c výťahy technické zriadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane Reklamné a marketingové ...

Výroba chemických výrobkov Výroba a predaj kŕmnych surovín Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi zamerané na zhodnocovanie odpadov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vypracovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Reklamné a ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba kozmetických výrobkov. Výroba zdravotníckych pomôcok Výroba a predaj kompostov a organického hnojiva. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Vykonávanie inžinierskych,priemyselných,bytových a občianskych stavieb. Výroba potravinárskych výrobkov: nápoje, proteinové látky a ich ...