Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Obchodná činnosť s potravinárskym a textilným tovarom. Montáž, výroba a sevis elektronických zariadení do l000 V. Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych abytových stavieb. Sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo ...

Prenájom nehnuteľností. Výskum v oblasti technických a prírodných vied Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie. Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom. Vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektova zariadení. Kúpa tovaru za ...

Vedenie účtovníctva. Čistiace a upratovacie služby Činnosť účtovných poradcov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia v rozsahu odborov meraní: - meranie hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené všeobecné podmienky prevádzkovania - meranie emisných faktorov, z ktorých použitím sa preukazuje dodržanie emisného limitu - ...

Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Prenájom prístrojov Počítačové služby Prenájom strojov a zariadení Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Prieskum trhu. Reklamná činnosť. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom hnuteľných vecí. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa ...

Výroba chemických výrobkov Výroba a predaj kŕmnych surovín Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi zamerané na zhodnocovanie odpadov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vypracovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Reklamné a ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba kozmetických výrobkov. Výroba zdravotníckych pomôcok Výroba a predaj kompostov a organického hnojiva. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Vykonávanie inžinierskych,priemyselných,bytových a občianskych stavieb. Výroba potravinárskych výrobkov: nápoje, proteinové látky a ich ...