Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Pražská plynárenská patří mezi nejvýznamnější energetické společnosti v ČR.Má dlouhou historii, začínající rokem 1847. Je tradičním a největším dodavatelem zemního plynu na území Prahy a okolí, od roku 2012 dodává vedle zemního plynu také elektřinu v celé ČR.Kromě spolehlivé dodávky energie poskytuje širokou nabídku doplňkových služeb.
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Tradiční a spolehlivý dodavatel energie
Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultácie a poradenstvo v oblasti hardware a software Kúpa, predaj a sprostredkovanie ...

Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti energetického auditora Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Správa registratúry Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne služby Činnosť vodohospodára Technik požiarnej ochrany Technik bezpečnosti práce Overovanie určených meradiel Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vedenie ekonomickej a mzdovej agendy Umývanie a čistenie motorových vozidiel Marketing, ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Leasing Kovoobrábanie Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Elektroinštalatérstvo Technik požiarnej ochrany Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Bezpečnostnotechnická služba Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Opravy motorových ...

Elektroinštalatérstvo Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie administratívnych prác Projektovanie elektrických zariadení Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Montáž, údržba a oprava telekomunikačných ...

Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Výroba chemických materiálov pre stavebníctvo Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti Informatívne technické testovanie, meranie, analýzy a kontroly Poradenská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Poskytovanie služieb v ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Potápačské práce Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž určených meradiel Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých ...

Zámočníctvo Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zváracích prác Výroba demineralizovanej vody Oprava vyhradených technických zariadení tlakových a plynových Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Prenájom hnuteľných vecí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu maliarskych, natieračských a ...

Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Správa registratúry Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne služby Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Ubytovacie služby - rekreačná chata Informatívne meranie fyzikálnych veličín Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Čistenie komunikácií Prevádzkovanie knižníc Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Obstarávateľské služby v ...

Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Faktoring a ...

Marketing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti -maloobchod,veľkoobchod Poradenská činnosť v oblasti energetiky, živnotného prostredia, riadiacich systémov, výpočtovej techniky, automatizácie. Vykonávanie inžinierskych stavieb, ...

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Zneškodňovanie odpadov Prenájom hnuteľných vecí Zhodnocovanie, úprava odpadov Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Skládkovanie a skladovanie ...

Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s ...