Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Těžba: - ropa - zemní plyn. Dodávka: - plyn - elektřina. Plyn z první ruky 800 400 500 Zelená / etická linka MND 800 100 630

Energetické služby, které hledají pro své zákazníky tu nejvýhodnější cestu.

Odborné poradenství Projekce - zdroje tepla, rozvody, vytápění.

Služby: - poradenství a poskytování služeb v oblastech dodávek elektřiny, plynu nebo pojištění automobilů.

Služby energetického poradenství pro obce i podnikatele. Energetické audity. Projekty energetickych úsporných opatření. Podání dotací. Projektová dokumentace pozemních staveb včetně inženýrské činnosti Výběrová řízení. Dotace.

Činnost: - energetická skupina zahrnující více než 50 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství

Energetické poradenství Energetické audity.

Služby: - energetický audit - zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov

Montáž, oprava, údržba, rekonstrukce: -elektromontáže -vysoké napětí VN, VVN -nízké napětí NN -výstavba a rekonstrukce trafostanice -revize elektrická zařízení -zemní a výkopové práce -projekční, rozpočtové práce -oprava, montáž a rekonstrukce veřejného osvětlení -prodej kabelů a elektromateriálu: -elektroinstalační ...

Poruchová pohotovostní linka - 1239 Zákaznická linka - 840113355. Zákaznická kancelář: - žádosti o připojení k distribuční soustavě - uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu - přepisy odběrných míst - veškeré změny ve stávajících smlouvách (úpravy záloh, platebních podmínek, fakturačních adres, kontaktních údajů ...

Výroba, obchod, přeprava a zásobování: - elektřina a plyn. Pohotovost plyn: - tel. 1239

Nákup, distribuce a prodej elektrické energie. Dodávky zemního plynu.

Správa a údržba: -byty a domy. Provozovna údržby: -veškeré rozvody vody, rekonstrukce vodoinstalací /ZTI/ -rekonstrukce koupelen včetně drobných oprav, koupelna, koupelny -rozvody plynu a topení, servisní činnost -elektroinstalační práce včetně revizí zámečnické, revize a svářečská práce -sklenářské práce Oprava a služby pro ...

Energetický průkaz Energetický audit Projekční činnost Termovizní diagnostika Znalecké posudky

Výstavba, provoz, dodávka fotovoltaických elektráren: - fotovoltaická elektrárna (výstavba FV elektráren) na klíč - polohovací jednotky - fotovoltaické panely, měniče napětí, příslušenství - solární park.

Elektrárna Výroba a rozvod elektrické energie.

Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro program Nová Zelená úsporám. Stavební dozor investora.

Kompletní projekty, dodávky na klíč, montáže, zkoušky a revize elektrických zařízení bez omezení napětí, konzultace, poradenství, export: -investiční celky elektro silnoproud, slaboproud, MaR*, telekomunikace, hromosvody: -v objektech třídy B s nebezpečím výbuchu (včetně důlních činností) -v objektech třídy C, tj. v prostorácha objektech ...

Kioskové trafostanice Zděné trafostanice Stožárové trafostanice Pronájem trafostanic Výstavba vedení Repasované transformátory Servisní služby, montáže

Poradenství, technického řešení, dodávky na klíč, oprava, servis: -přenos a rozvod elektrické energie -výrobky, systémy, zařízení pro přenos a rozvod energie NN, VN, VVN -rozvodny včetně řízení a ochrany -elektrická rozvodná zařízení -elektroměry -výkonové a distribuční transformátory -silnoproudé kabely, vedení -spínací, ...

Společnost je certifikována ISO 9001:2010. Prodej, montáž, oprava, údržba: -silnoproudé energetické kabely -kabelové soubory REYCHEN, CELPAK, 3M -vedení silnoproudu -rozvody kabelové i venkovní. Výroba: -rozvaděčů. Zemní práce. Realizace a správa elektro fotovoltaických farem a elektráren. Veřejné osvětlení (VO) obcí.

Energetické poradenství v oblasti silnoproud. Zprostředkování zakázek