Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Prieskum trhu Maliarske práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Publikačná činnosť Výstavnícka činnosť Búracie a zemné práce Sprostredkovanie dopravy Zoznamovacia koncelária Upratovacie a čistiace práce Vybavovanie colných formalít Sprostredkovanie obchodu, služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a ...

Prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Spracovanie údajov Poskytovanie software Manažment a marketing Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Výkon činnosti stavbyvedúceho Revízie elektrických zariadení Prevádzkovanie odstavných plôch Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Tlmočnícke a prekladateľské ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Reklamné a marketingové služby Vedenie účtovníctva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Administratívne služby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prenájom hnuteľných vecí Služby súvisiace s počítačovým ...

Spotrebnou elektronikou,drevom a drevenými výrobkami, potravinárskeho priemyslu,nápojov,liehových tekutín, farmaceutické výrobky,hnojivá,náterové farby a laky, skla a výrobkov zo skla,výrobkov papierenského tovaru, motoriek,byciklov a iných pozemných vozidiel,ich častí, osobných motorov.vozidiel,nákladných automobilov,traktorov, Obchodná ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie v oblasti dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb Výroba stavebných prvkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre ...

Reklamné a marketingové služby Poradenská činnosťv oblasti energetiky a úspor energie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikatelské poradenstvo v oblasti energetiky a úspor energie Oprava a montáž určených meradiel v rozsahu platného certifikátu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb v energetike Činnosti ...

Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výstavnícka a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými ...

Vodné stavby Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom stavebných strojov Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Výroba transportného betónu Prenájom kancelárskych strojov Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Nákup a predaj výpočtovej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Finančný leasing s kvetmi a rastlinami so stavebnými strojmi so živými zvieratami Predaj pohonných hmôt s papierenským tovarom Výroba kovového tovaru Demolácia a zemné práce s kovmi a kovovými rudami s kozmetickými výrobkami Podnikateľské poradenstvo s obilím, osivom a krmivom Skladovanie a ...

Výroba obuvi Realitná agentúra Výroba dreveného uhlia Výroba tovaru z plastov Demolácia a zemné práce Výroba pracovných odevov Prieskumné a podzemné práce Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Vykonávanie dopravných stavieb Výroba nealkoholických nápojov Automatizované spracovanie ...

Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Výroba stlačeného vzduchu Projektovanie elektrických zariadení Spracovanie tuhých palív,ich distribúcia Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Výroba, ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Finančný a operatívny leasing Prenájom strojov, zariadení a ...

Skladovanie Výroba nápojov Baliaca činnosť Preklad nákladov Faktoring a forfaiting Spracovanie tuhých palív Výroba éterických olejov Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie plynných palív Výroba ekologických palív Výroba mlynských výrobkov Výroba surových olejov a tukov Reklamná a propagačná činnosť Výroba stužených jedlých tukov Výroba ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Kopanie studní Textilná výroba Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prieskum trhu, marketing Prenájom vecí nehnuteľných Výroba organických chemikálií Poskytovanie služieb v rybárstve Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m drahými kovmi a výrobkami z nich. Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Leasing a ...

Čistenie budov Lakovnícke práce Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom chemických WC Prevádzkovanie autoumyvárky Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Nákup a predaj úžitkovej vody Oprava výtlkov obaľovacou drvou Výroba a oprava zberných nádob Čistenie kanalizačných vpustí Čistenie kanalizačných ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie školení, prednášok a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Záložne Predaj na trhoch Masérske služby Videopožičovňa Reklamné činnosti Zásielkový predaj Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Obsluha a vedenie cudzieho motorového ...

Skladovanie Výskum trhu Zemné práce Preklad nákladov Správa registratúry Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vydavateľská činnosť Veľkoobchod: priemyselný a spotrebný tovar, textil, obuv a kožené výrobky, kožená galantéria, odevy, potraviny a potravinárske výrobky, nápoje, liehové tekutiny, ocot, káva, čaj, korenie, ovocie, zelenina, ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Inžinierska činnosť Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba rozvádzačov nízkeho nápätia Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Vykonávanie mimoškolskej ...