Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Výroba ekologických palív Ekonomicko - organizačné poradenstvo Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž kotlov na vykurovanie a výrobu teplej vody Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...

Vlečke Čistiace a upratovacie služby Výroba a predaj papiera a kartónov Výroba a predaj stlačeného vzduchu Dodávanie pitnej a technologickej vody Nákup tovaru za účelom predaja a predaj Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie starého textilného a papierového odpadu Čistenie odpadových vôd ako služba pre ...

Ubytovacie služby Maloobchod s výrobkami z plastov Veľkoobchod s výrobkami z plastov Výroba, oprava a montáž meradiel Iné ubytovacie možnosti - slobodáreň Sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov Maloobchod so strojmi a technickými potrebami Výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov Veľkoobchod so strojmi a technickými ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Marketing a prieskum trhu Zákazkové šitie na mieru Výskum a vývoj v odevníctve Výroba konfekčných výrobkov Reklamná a propagačná činnosť Správa počítačových sietí (software) Organizovanie školení, kurzov, seminárov Prenájom strojov, prístrojov a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Baliaca činnosť Ubytovacie služby Reklamná činnosť Ťažba štrkopiesku Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Maliarske, natieračské práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo prevádzky Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod so ...

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie školení a výstav Maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti technických vied Kúpa, predaj nehnuteľnosti - sprostredkovanie Inžinierska činnosť v rozsahu ...

Výčap Reklamná činnosť Ubytovacie zariadenia Vedenie účtovníctva Výroba ovocných štiav Výskum na nápojovom trhu Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Činnosť účtovných poradcov Organizovanie výstav a veľtrhov Veľkoobchod so sladovníckym jačmeňom Stáčanie a plnenie nápojov do plechovíc Činnosť organizačných a ...

Skladovanie Výroba biopalív Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Administratívne a kancelárske práce Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Služby spojené s obsluhou a prevádzkou bioplynových staníc. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, seminárov, kongresov, školení a výstav Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchod, ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Kúpa, predaj nehnuteľností a ich sprostredkovanie Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti strojárenstva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Správa nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti na základe zmlúv vo vzťahu k obytným domom, spoločným priestorom a spoločným častiam, pozemkom, príslušenstvu bytov, nebytovým priestorom a ich príslušenstvu a k objektom pre ubytovacie služby Zámočníctvo Upratovacie a čistiace práce Správa a údržba bytového fondu Výkon činnosti stavebného ...

Reklamné a marketingové služby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kovoobrábanie Zámočníctvo Predaj pohonných hmôt Predaj motorových vozidiel Výroba prívesov a návesov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v strojárstve Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu s ...

Výroba biopalív Finančný leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba umelých a organických hnojív Spracovanie produktov rastlinnej výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie informačných služieb v oblasti ekopalív Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Prenájom motorových vozidiel Výroba peliet z agroproduktov Reklamné a marketingové služby Kúpa a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba jednoduchých výrobkov z kovu v rozsahu voľnej živnosti Opracovanie ...

Administratívne práce Ekonomické poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti Vypracovanie a predaj ekonomických analýz a štúdií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...