Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Výčap Reklamná činnosť Ubytovacie zariadenia Vedenie účtovníctva Výroba ovocných štiav Výskum na nápojovom trhu Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Činnosť účtovných poradcov Organizovanie výstav a veľtrhov Veľkoobchod so sladovníckym jačmeňom Stáčanie a plnenie nápojov do plechovíc Činnosť organizačných a ...

Výroba biopalív Finančný leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba umelých a organických hnojív Spracovanie produktov rastlinnej výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie informačných služieb v oblasti ekopalív Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...