Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Vlečke Čistiace a upratovacie služby Výroba a predaj papiera a kartónov Výroba a predaj stlačeného vzduchu Dodávanie pitnej a technologickej vody Nákup tovaru za účelom predaja a predaj Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie starého textilného a papierového odpadu Čistenie odpadových vôd ako služba pre ...

Správa nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti na základe zmlúv vo vzťahu k obytným domom, spoločným priestorom a spoločným častiam, pozemkom, príslušenstvu bytov, nebytovým priestorom a ich príslušenstvu a k objektom pre ubytovacie služby Zámočníctvo Upratovacie a čistiace práce Správa a údržba bytového fondu Výkon činnosti stavebného ...