Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Kovoobrábanie Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Sprostredkovanie obchodu s odliatkami Poradenské služby v oblasti zlievarenstva a kovovýroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Technik požiarnej ochrany Brúsenie a leštenie kovov Výroba učebných pomôcok Overovanie určených meradiel Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Vykonávanie energetických auditov Projektovanie elektrických zariadení Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie meraní elektrických veličín Revízia vyhradených ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava a montáž určených meradiel Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opravy vyhradených technických zariadení - ...

Reklamná činnosť Baliarenská činnosť Baliarenská činnosť Cukrovarnícka výroba Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba rafinovaného cukru Poskytovanie služieb mechanizmami Výroba cukru v tuhej a tekutej forme Prevádzkovanie skladovacích priestorov Predaj hnojív v rozsahu voľnej živnosti Predaj hnojív v rozsahu voľnej ...

Stolárstvo Zámočníctvo Prenájom priestorov Závodné stravovanie Výroba a predaj vína,sody Prenájom výrobných prostriedkov Veľkoobchod so stavebným materiálom Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Povrchová úprava kovov-lakovanie,striekanie Poskytovanie služieb organizáciám a občanom Stavebníctvo-stavebné práce HSV a PSV,stavebný ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja prevádzkovateľom iných iných živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod Výkon činnosti energetického auditora Prieskum trhu a verejnej ...

Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností ...

Počítačové služby Výroba technických plynov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Skladovanie Baliaca činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Polygrafická činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Požičovňa a prenájom náradia Reklamné a marketingové služby Výroba organických chemikálií Ubytovacie služby - obytná miestnosť Výroba kovových konštrukcií a ich častí Oprava vysokozdvižných a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Účtovnícke práce Marketing a management Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Vykonávanie stavieb a ich zmien Reklamná a propagačná činnosť Projektovanie elektrických zariadení Organizačné a ekonomické poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom nehnuteľností Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsaho voľnej živnosti Vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov a nástrojov

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kalibrácia neurčených meradiel pre iné organizácie Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za ...

Opravy karosérií Opravy motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj motorových vozidiel Predaj jedov a žieravín v maloobchode Výroba a opravy poľnohospodárskej techniky Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach Obchodná činnosť : - kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi - maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj iným prevádzkovateľom - ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Výroba škrobárskych výrobkov Nájom a prenájom strojov, prístrojov a zariadení