Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. dodává elektřinu a plyn domácnostem, podnikatelům i velkým firmám. Pomůžeme vám s úsporou za energie i s řešením složitých situací. Smlouvy u nás uzavíráte bez závazku a naše obchodníky si můžete kdykoli ověřit. Elektřinu a plyn dodáváme do 262 000 odběrných míst, českých domácností a firem, které s námi ušetří v ...

Realizace, výstavba, rekonstrukce: - bytové stavby, novostavby - rodinné domy, rodinných domů na klíč. Projektová činnost ve stavebnictví. Práce: - výkopové práce, výkopy - zemní práce. Montáže: - kanalizačního potrubí. Služby: - výpočty energetických ztrát budov - rozpočtování - energetické náročnosti.

Služby - poskytovatel energetických služeb - správa a provoz výměníkových stanic a kotelen na všechny druhy paliva - výroba a prodej tepla.

Energetika - tepelnou energii vyrábíme v elektrárnách tzv. kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie.

Instalace, revize, opravy - zabezpečovací technika. Instalace společných antén a satelitů. Elektroinstalační práce - revize - elektromontáže silnoproudu. Měření a regulace tepla.

Dodávka: - elektrická energie, elektřina - zemní plyn

Výroba, distribuce a prodej: - elektřina, teplo.

Služby: - zásobování elektrickou energií - tepelné hospodářství, rozvod tepla Areál Vrbno - vhodný za účelem dovolené, soustředění, školení - dětské tábory

Provádíme: - montáže kabelových sítí NN, VN, VVN - rekonstrukce a modernizace elektrotechnických rozvodů NN, VN, VVN - vyhledávání místa závady a následné opravy kabelových poruch - přeložky kabelových tras - zaměřování a vytyčování kabelových tras v digitálních souřadnicích - napěťové zkoušky kabelů - budování nového, ...

Služby: - dodávka elektrické energie

Plavecký areál. Ubytovna. Výroba tepla a elektřiny. Technické služby - svoz odpadu - údržba zeleně - úklid města.

Činnost: - distribuce elektrické energie Poruchová linka, tel.: 840 850 860

Provoz, údržba, výstavba: - energetická zařízení

Služby: - energetika - strojírenství - stavebnictví - plynárenství.

Výroba: - elektrická energie - tepelná energie.

Výroba, rozvod, distribuce: - teplo - elektřina - plyn.

Zajišťuje sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal: - zásobování elektrickou energií, provozování vodního a tepelného hospodářství - pořádání odborných kurzů a školení - vyhodnocování vzorků těženého uhlí, vzorků olejů - provádění měřických prací podle požadavků odběratelů.