Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výdaj dovezenej stravy Sprostredkovanie dopravy Prenájom nehnuteľností Ubytovacie služby /ubytovne/ Poradenská služba v energetike Údržba, oprava tlakových zariadení Oprava a údržba plynových zariadení Revízie elektrických ...

Protikorózna ochrana Výroba priemyselných hnojív Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných ...

Laminovanie Zemné práce Reklamná činnosť Spracovanie údajov Fotografické práce Správa registratúry Faktoring a forfaiting Management a marketing Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne práce Organizovanie školení Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom parkovacej plochy Ubytovacie služby ...

Spracovanie údajov Poradenská činnosť v energetike Prenájom energetických zariadení Projektovanie elektrických zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Demolačné ,zemné práce,prípravné práce pre ...

Inžinierska činnosť Počítačové služby Organizovanie kongresov Prenájom hnuteľných vecí Výroba elektrických zdrojov Grafické práce na počítači Reklamné a marketingové služby Leasing technologických zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výskum a vývoj v oblasti energetika Výkon činnosti energetického auditora Vykonávanie ...

Prieskum trhu Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie finančného leasingu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba tovaru z plastov Výroba, úprava a rozvod vody Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba píliarska a impregnácia dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba upomienkových a darčekových predmetov Manipulácia s drevom, zvoz a približovanie dreva Demolácie, zemné práce a prípravné ...

Výroba nápojov Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Výroba kakaa a výrobkov z kakaa Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie a úprava čaju a kávy Výroba chuťových prísad a korenín Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba celulózy Rozvod pitnej vody Spracovanie údajov Vodoinštalatérstvo Veľkoobchod s drevom Chemická úprava vody Vedenie účtovníctva Výroba papiera a lepenky Brúsenie a leštenie kovov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výroba, úprava a rozvod vody Oprava ...

Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie predaja, ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba nealkoholických nápojov Výroba nealkoholických nápojov výroby mlieka a mlieč.výrobkov Prenájom chladiarenských zariadení Sprostredkovanie vydávania katalógu Organizačné a ekonomické poradenstvo Obchod s potravinami, ovocím a zeleninou Prevádzka mliekarní, výroba masla a ...

Výskum trhu Reklamné činnosti Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Podnikateľské poradenstvo a obchodný marketing Organizovanie kurzov, školení a kultúrnych podujatí Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné ...

Zemné práce Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamná činnosť Fotografické práce Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Organizovanie školení Oprava pracovných strojov Prenájom parkovacej plochy Automatizované spracovanie dát Poradenská služba v energetike Prenájom nebytových priestorov Prenájom energetických zariadení Výkon činnosti ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom kancelárskych strojov, prístrojov a výpočtovej ...

Činnosť colného deklaranta Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia Prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Reklamná a ...

Kovoobrábanie Frézovanie, sústruženie Výroba kovových konštrukcií a ich častí Zámočníctvo a zváračské práce /kovovýroba/ Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Murárske práce Tesárske práce Stolárske práce Kúrenárske práce Lešenárske práce Zámočnícke práce Vodoinštalatérske práce Montáž určených meradiel Správa podnikového vodovodu Sprostredkovateľská činnosť Správa podnikovej kanalizácie Maliarske a natieračské práce Skladovanie výrobkov a materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Činnosť energetického poradcu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Energetická certifikácia budov, miesto spotreby energie: ...

Výroba paliet Výroba biomasy Výroba biopalív Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výroba a prenájom veľkoplošných reklamných zariadení Organizovanie kultúrno- spoločenských ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prekladateľské a tlmočnícke služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v ...

Armovacie práce Betonárske práce Poradenská činnosť Manipulácia s nákladom Vydavateľské činnosti Kladenie zámkovej dlažby Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Obkladanie stien suchou cestou Prenájom motorových vozidiel Údržba verejných komunikácií Upratovacie práce a čistenie budov Kancelárske a administratívne ...

Organizovanie prednášok, kurzov a školení Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, ...