Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů pomocí moderních technologií je velmi efektivní. Solární kolektory, větrné parky a větrníky, biomasa, přečerpávající a vodní elektrárny, fotovoltaické hybridní systémy šetří peníze a také přírodu.

Úspora nákladů na energie od 20-100% v závislosti na zjištěném stavu a možnostech již stojících objektů a nebo objektů ve výstavbě. Služby: -Projekt, diagnostika. -Zajištění financování. -Odstranění vad. -Demontáž nevyhovujících konstrukčních prvků. -Instalace izolací nebo dodatečné úpravy. -Instalace systémů řízeného větrání s rekuperací ...

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren

Bioplynová stanice: -moderní ekologické zařízení, dodávka 1, 02 MW elektrické energie a 900 kW tepelné energie.

Prodej - elektro kabely Montáž - kabelové spojky, koncovky, konektory BARNIER, RAYCHEM, CELLPACK, PIRELLI, FELTEN - GUIOME Prodej - transformátorymontáž, údržba a revize - elektrická zařízení do 35kV včetněodstraňování - zařízení nízkého a vysokého napětí do 35 kV včetně Projekce - trafostanice VN - rozvodny ...