Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů pomocí moderních technologií je velmi efektivní. Solární kolektory, větrné parky a větrníky, biomasa, přečerpávající a vodní elektrárny, fotovoltaické hybridní systémy šetří peníze a také přírodu.

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren

Prodej - elektro kabely Montáž - kabelové spojky, koncovky, konektory BARNIER, RAYCHEM, CELLPACK, PIRELLI, FELTEN - GUIOME Prodej - transformátorymontáž, údržba a revize - elektrická zařízení do 35kV včetněodstraňování - zařízení nízkého a vysokého napětí do 35 kV včetně Projekce - trafostanice VN - rozvodny ...