Dodávky zemního plynu jsou spravovány podniky v jednotlivých obcích. Údržba sítě plynového vedení, havarijní služba a řešení mimořádných situací je další činností plynárenství, stejně jako výstavba plynárenských zařízení nebo kontrola plynových kotlů.

ČKD PRAHA DIZ, a.s. nabízí a zajišťuje: - dodávky investičních celků - dodávky technologických provozních celků - modernizace a rozšiřování kapacit stávajících zařízení. Společnost podniká v těchto oborech : - dodávky pro plynárenství - kombinovaný a kogenerační způsob výroby energií - dodávky pro dopravní systémy - spalovny ...

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské stavby - čističky odpadních vod pro obce a města - venkovní přípojky - vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody - regulační stanice - zemní práce.

Distribuční společnost skupiny RWE. Distribuce: - zemní plyn.

Výstavba: - vodovodní sítě, tlakové stanice - plynovodní sítě, regulační stanice plynu - průmyslové produktovody - domovní rozvody a stavby podobného typu.

Výstavba, rekonstrukce a opravy: - potrubní systémy - parovody, horkovody, teplovody, produktovody, plynovody - výměníkové stanice - domovní předávací stanice formou generální dodávky na klíč.

Plynostav Pardubice holding akciová společnost je jednou z nejvýznamnějších stavebně montážních firem, specializovaných na výstavbu plynovodů, ropovodů, produktovodů, horkovodů, kompresních a regulačních stanic a dalších technologických zařízení jak na území ČR, tak v zahraničí. V tuzemsku jde v daném oboru o největší technicky i odborně vybavenou ...

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - plynofikace - vodovody a čistírny odpadních vod.

Služby: - autorizované měření emisí střední zdroje - plynofikace rodinných domů, bytů, rozvody plynu - servis plynových kotlů a hořáků v případě havarií do 24 hodin, tel.: 602724409, 724302434 - vodoinstalace, rozvody vody - topenářské práce - výstavba plynových kotelen na klíč, rekonstukce uhelných kotelen.

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - vodovody . TZB: - vnitřní vodovod, plynovod - zdroje tepla - ústřední vytápění - vnitřní kanalizace. Zámečnictví, výroba a montáž: - ocelové konstrukce.

Velkoobchod, prodej: -plastové potrubní systémy pro vnitřní instalace, venkovní montáže (plyn, voda, kanalizace, ústřední, podlahové topení). Projekt, nová výstavba, dodávky na klíč, rekonstrukce, oprava, komplexní dodávka: -inženýrské sítě venkovní -plynovody -vodovody -kanalizační řady -teplovody ...

Výstavba: - plynovody - plynové přípojky. Správa, provoz, údržba: - distribuční sítě.

Plynovody: -výstavba včetně rekonstrukcí -materiál-ocel+polyethylen. Práce: -montážní -zemní -řezání živic a betonů -jeřábnické -frézování vozovek -protlaky-průměr 50-600 mm, délka 40 m Pronájem: -stavební stroje. Autodoprava: -nákladní.

Montáž a revize: - plynové zařízení - plynovody.

Výstava, opravy, rekonstrukce: -plynovody -vodovody -kanalizace.

Výstavba, stavba: -inženýrské sítě. -plynovody. -vodovody.

Výstavba, dodávky na klíč včetně projekce, montáž, rekonstrukce, revize: -komplexní plynofikace měst, obcí -rozvody plynu v areálech výrobních podniků, škol, nemocnic -hlavní plynovodní řady a domovní přípojky včetně zemních prací -rekonstrukce stávajících plynovodů -úpravy regulačních stanic včetně fakturačního měření ...

MONTSERVIS PRAHA a.s. zajišťuje: - provádění a opravy staveb, zejména se specializací na energetiku - výstavbu a rekonstrukci plynových kotelen, výměníkových stanic a kogeneračních jednotek - výstavbu a rekonstrukci rozvodů plynu, topení a zdravoinstalací - výstavbu středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek - zajišťování inženýrské ...

Prodej: -zemní plyn -plnicí stanice CNG* (v areálu Jihočeská plynárenská). Výstavba: -plynovody -plynové přípojky. Poradenská činnost. Call centrum: 14050. Hlášení poruch, dispečink:tel.:1239. Provozovny: -Písek, Topělecká 423, tel.:382271083 -Tábor, U Čápova dvora 2762, tel.:381200715 -Pelhřimov, U Elektrárny ...

Prodej - ochranné pomůcky pro svářeče Prodej - technické plyny Pronájem - tlakové lahve Prodej - svařovací technika včetně technických plynů - přídavné materiály - ochranné pomůcky - technické plynypronájem - tlakové lahve

Montáž - plynové zařízení Vodoinstalační práce

Revize - elektro Výroba - spínací zařízení - elektromotory - generátory - transformátory Výroba - technické plyny

Prodej - plynná paliva Prodej - pevná paliva

Výroba - technické plyny Výroba - parní kotle