Dodávky zemního plynu jsou spravovány podniky v jednotlivých obcích. Údržba sítě plynového vedení, havarijní služba a řešení mimořádných situací je další činností plynárenství, stejně jako výstavba plynárenských zařízení nebo kontrola plynových kotlů.

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti energetického auditora Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových ...

Výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom Nákup a predaj nehnuteľností , sprostredkovanie ich predaja a ich prenajímanie - finančný a operatívny leasing Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ Ubytovacie služby v ...

Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Termodiagnostika objektov - informatívne meranie termokamerou Prenájom stavebných mechanizmov bez obsluhujúceho personálu Obkladanie stien (stropov) dreveným materiálom(hobra, sololit) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v ...

Kovovýroba Kovoobrábanie Zámočníctvo Účtovníctvo Krajčírska výroba Faktoring a forfaiting Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Kompletná managerská činnosť Maliarske a natieračské práce Zváračské a paličské práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Čistenie budov a upratovacie práce Prenájom ...

Plynoinštalatérstvo Verejné obstarávanie Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Inštalácia a opravy elektrických rozvodov a zariadení na ...

Zváranie Skladovanie Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Dodávka a rozvod vody Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prehliadky zdvíhacích ...

Výroba kovových konštrukcií,ich častí a kovových prefabrikátov Zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysoko zdvižných vozíkov Brúsenie a leštenie nástrojov , výroba nástrojov a iného kovového tovaru Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a ...

Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výstavnícka a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými ...

Technik požiarnej ochrany Overovanie určených meradiel Bezpečnostnotechnické služby Opravy a montáž určených meradiel Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Masérske služby Geodetické práce Kopírovacie služby Vodoinštalatérstvo Mediálne poradenstvo Plynoinštalatérstvo Správa registratúry Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Elektroinštalatérstvo Oprava plynospotrebičov Sťahovanie (bez dopravy) Opravy zdvíhacích zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Murárstvo Búracie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Poskytovanie softwaru Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Oprava motorových vozidiel Prevádzka krytých plavární Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Ekonomické a účtovné poradenstvo Inžinierska činnosť v stavebníctve Prevádzka športovísk ...

Reklamná činnosť Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ Vzdelávacia činnosť v oblasti prevádzky olejov ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérske práce Čistenie budov a upratovacie práce Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Maliarske, natieračské a sklenárske práce Montáž, rekonštrukcie a údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení Demolácie, búracie ...

Podnikateľské a manažérske poradenstvo v energetike Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Zneškodňovanie odpadov Prenájom hnuteľných vecí Zhodnocovanie, úprava odpadov Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Skládkovanie a skladovanie ...

Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s ...

Počítačové služby Správa nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie v oblasti obchodu. Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy a montáže určených meradiel Projektovanie elektrických zariadení Inžinierska činnosť v ...

Marketing a prieskum trhu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Úprava vody chladením pre priemyselné účely Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...