Dodávky zemního plynu jsou spravovány podniky v jednotlivých obcích. Údržba sítě plynového vedení, havarijní služba a řešení mimořádných situací je další činností plynárenství, stejně jako výstavba plynárenských zařízení nebo kontrola plynových kotlů.

Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti energetického auditora Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom Nákup a predaj nehnuteľností , sprostredkovanie ich predaja a ich prenajímanie - finančný a operatívny leasing Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ Ubytovacie služby v ...

Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Termodiagnostika objektov - informatívne meranie termokamerou Prenájom stavebných mechanizmov bez obsluhujúceho personálu Obkladanie stien (stropov) dreveným materiálom(hobra, sololit) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v ...

Technik požiarnej ochrany Overovanie určených meradiel Bezpečnostnotechnické služby Opravy a montáž určených meradiel Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Masérske služby Geodetické práce Kopírovacie služby Vodoinštalatérstvo Mediálne poradenstvo Plynoinštalatérstvo Správa registratúry Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Elektroinštalatérstvo Oprava plynospotrebičov Sťahovanie (bez dopravy) Opravy zdvíhacích zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu ...

Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou ...

Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti ...

Reklamná činnosť Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ Vzdelávacia činnosť v oblasti prevádzky olejov ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Zneškodňovanie odpadov Prenájom hnuteľných vecí Zhodnocovanie, úprava odpadov Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Skládkovanie a skladovanie ...

Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s ...

Marketing a prieskum trhu Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Úprava vody chladením pre priemyselné účely Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Počítačové služby Správa nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát. Sprostredkovanie v oblasti obchodu. Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy a montáže určených meradiel Projektovanie elektrických zariadení Inžinierska činnosť v ...

Výroba biopalív Aranžérske práce Manipulácia s nákladom Výroba pohonných hmôt Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Spracovanie tuhých a plynných palív Prípravné práce k realizácii stavby Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchodný predaj pohonných hmôt a biopalív Faktoring a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Energetické poradenstvo Poskytovanie finančného leasingu Reklamná a propagačná činnosť Organizačné a ekonomické poradenstvo Obstarávanie služieb so správou nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť / v rozsahu voľnej živnosti/ Prenájom spotrebného tovaru: automobilov a dopravných prostriedkov Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť v oblasti tepelnej energetiky Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt